GDPR - Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

I. Základní informace

Zaškrtnutím políčka (Souhlasím se zpracováním osobních údajů) dáváte, podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, majitelce webových stránek www.martikubatova.cz, souhlas ke zpracování osobních údajů.

Základní informace, které jsou zpracovány v rámci zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, slouží především k seznámení s vašimi právy a jsou zde dány ucelené a srozumitelné informace o tom, jak budou Vaše osobní údaje uchovávány a využívány, resp. jak bude s nimi nakládáno. Pokud jste můj klient, odběratel novinek či jinak využíváte mé služby, a je třeba poskytnutí osobních údajů. Já ručím za jejich ochranu a zabezpečení, proto, prosím, abyste se s těmito zásadami seznámili.

II. Správce osobních údajů

Majitelka webových stránek:

Mgr. Martina Kubátová, se sídlem Krátká 405, 250 64 Hovorčovice, IČ: 886 01 064. Kontaktní e-mail je: martikubatko@gmail.com, kontaktní telefon: +420 775 040 101.

III. Zpracování osobních údajů

Zpracovávám pouze údaje, které sami poskytnete. Jedná se zejména o údaje, které poskytnete v rámci uvedeného kontaktního formuláře na webových stránkách. Získané údaje nadále zpracovávám já osobně, a ukládám je do své soukromé elektronické databáze.

Dalšími osobními údaji, které poskytujete zásadně dobrovolně, a to zejména aktuální zdravotní stav v rámci objednání služby (masáže). Tyto informace nejsou povinné, avšak s ohledem na možné kontraindikace, kdy Vás mohu ohrozit na Vašem zdraví, základní zdravotní stav budu požadovat. Pokud ovšem tento stav odmítnete sdělit, vyhrazuji si právo - odmítnout Vás jako klienta na masáž. V jiných případech půjde o údaje poskytnuté při osobním kontaktu, telefonicky či e-mailem (SMS zprávy, aplikace WhatsApp či messenger přes aplikace Facebook).

IV. Účel a doba zpracování

Konkrétní zpracování osobních údajů

1. Běžné osobní údaje:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen jako podnikatel), e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných a koupených službách, osobní údaje sdělené v průběhu individuálních sezení, případné fotografie pořízené při akcích. Oprávněním pro zpracování těchto údajů vyplývá ze smluvních povinností uzavřených mezi námi. Ze zákona se nemusí však jednak vyloženě o smlouvu uzavřenou v písemné podobně, ale postačí vyplnění a odeslání formuláře na objednání na webových stránkách.

2. Zvláštní ("citlivé") osobních údajů:

V rámci setkání při masáži i při koučinku sdílíte některé údaje o svém zdravotním stavu (fyzické, psychické), které jsou nezbytné pro posouzení v rámci objednané služby. Tyto poskytnuté údaje jsou vyhodnoceny v daném okamžiku, a nejsou nadále archivovány či s nimi není dále nakládáno.

U obou kategoriích osobních údajů je nutno uvést, že tyto údaje zpracováváme pouze po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení uvedeného smluvního vztahu jsou některé údaje uchovávány pouze pro účely plněních právních povinností. Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány v rámci splnění účetních a daňových povinnosti podle právních předpisů, tj. týká se to zejména údajů: jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ a údaje o zakoupené službě.

VI. Informace o vašich právech

Subjekt, který poskytl osobní údaje má právo na informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o oprávněných zájmech a příjemcích osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů, patří:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu, resp. doplnění,
  • právo na výmaz,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo vznést námitku,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu.

VII. Důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že máte nějaký dotaz ohledně uchovávání a zpracovávání Vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat na e-mailu: martikubatko@gmail.com. Jen je nutno upozornit, že v rámci řešení dotazů ohledně GDPR, Vás mohu požádat o ověření Vaší totožnosti.


Toto znění nabývá účinnosti dne 1. ledna 2023

Mgr. Martina Kubátová