Obec

Mgr. Martina Kubátová.


  • zastupitelka obce Hovorčovice
  • členka výboru pro školství a kulturu
  • člen Spolku MROŠ - (My - Rodiče - Obec - Škola)


Obec Hovorčovice

Spolek MROŠ


Pocházím z hokejového města Kladna, ale život v obci Hovorčovice jsem si doslova zamilovala, protože jsem se provdala za místního rodáka :-). Už 18 let pracuji jako administrativní úřednice v justiční sféře a zároveň působím jako OSVČ. 

Již čtvrtým rokem se věnuji celostnímu terapeutickému koučinku. Vystudovala jsem veřejnou správu a kriminalisticko-právní specializaci. 

Hlavním důvodem proč jsem kandidovala - jsou snaha o větší rozvoj předškolního a školního vzdělávání, podpora společenského života a aktivní hledání řešení, která by dostala naši obec mezi ty vyspělejší v kraji. 

Mezi její záliby patři cestování, sport, vzdělávání, andragogika a četba.


SPOLEK MROŠ...

... neziskovou organizací, kterou tvoří nadšení zastánci spolupráce rodičů, pedagogů a přátel Základní školy a mateřské školy Hovorčovice.

MROŠ funguje na principu komunitního vzdělávání, které zapojuje lidi bez rozdílu věku do sousedského života tak, že uspokojuje jejich vzdělávací, sociální, kulturní nebo rekreační potřeby.

Máte-li nějaký nápad, jak v Hovorčovicích udělat něco pěkného pro své sousedy, tak to jste u nás správně!